เครื่องเป่าลมร้อน ใช้งานอย่างไรให้ปลอดภัย

เครื่องเป่าลมร้อน จัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่ค่อนข้างมีอันตรายเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ หากผู้ใช้ไม่ใช้ด้วยความระมัดระวังอาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวผู้ใช้หรือคนรอบข้างได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังดังนี้

เครื่องเป่าลมร้อน

  1. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเป่าลมร้อนทุกครั้งก่อนนำมาใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องเป่าลมร้อนไม่มีส่วนตรงไหนที่เกิดการชำรุดหรือเสียหาย เพราะหากเราไม่ตรวจสอบเครื่องมือก่อนนำมาใช้งานอาจทำให้เกิดอันตรายกับตัวเราได้ โดยเฉพาะหากสายไฟมีการชำรุด ก็จะเสี่ยงต่อการถูกไฟช็อตได้นั่นเอง
  2. ขณะใช้งานจะต้องมีสติทุกครั้งมีความรอบคอบเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวเราเอง และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อื่น ๆ ของเราด้วย
  3. ไม่จับบริเวณหัวเครื่องเป่าลมร้อนขณะเครื่องกำลังทำงานเพราะอาจทำให้ความร้อนจากตัวเครื่องโดนมือเราจนเกิดแผลพุพองได้ และที่สำคัญหลังจากใช้งานเครื่องเป่าลมร้อนเสร็จแล้ว ควรตั้งพักไว้จนหัวเป่าหายร้อนก่อน แล้วจึงเก็บใส่ในที่เก็บให้เรียบร้อย
  4. ไม่นำเครื่องเป่าลมร้อนไปใช้ในทางที่ผิด ควรใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายได้
  5. ควรถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อตัวเราเอง และทรัพย์สินอื่น ๆ ของเราด้วย
  6. หากมีการชำรุดหรือเสียหายในส่วนของตัวเครื่องเป่าลมร้อนให้รับทำการซ่อมแซมทันที ไม่ควรนำมาใช้งานขณะที่เครื่องชำรุด เพราะอาจเกิดอันตรายได้ หรือหากไม่มั่นใจว่าเครื่องเป่าลมจะซ่อมแซมได้หรือไม่ หรือซ่อมแล้วไม่มั่นใจว่าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัย ควรซื้อตัวใหม่ดีที่สุด

หากเราใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องเป่าลมร้อนอย่างมีสติ รอบคอบ และมีความรู้ อันตราบก็อาจจะไม่เกิดกับตัวเรา หากใครที่ต้องการใช้เครื่องเป่าลมร้อนแต่ไม่มีความรู้หรือไม่เคยใช้มาก่อนควรศึกษาหาความรู้ วิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเสียก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย หรืออาจจะให้ผู้ที่มีความรู้ทำให้จะดีกว่า แค่นี้อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดแล้ว

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก https://www.briemobiletools.com/