วิธีขอวีซ่า เยอรมันไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในช่วงวันหยุด

หากคุณอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป สิ่งที่ท่านจะต้องกังวลใจไม่น้อยก็คงจะหนีไม่พ้น การยื่นเรื่อววีซ่า เยอรมัน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากมาย พร้อมกับวันนี้เราก็มีวิธีการยื่นวีซ่า สำหรับผู้ที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวเยอรมัน มาดูกันเลยว่า จะต้องมีอะไรบ้างที่ท่านต้องเตรียม

 

 

รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

จะต้องมีรูปถ่ายให้เรียบร้อยก่อนเวลาที่ได้นัดประมาณ 1 ชั่วดมง โดยใบที่ 1 จะติดกับใบขอยื่นของวีซ่า เยอรมัน พร้อมกับใบที่ 2 จะต้องเขียนชื่อ พร้อมกับนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ รวมไปถึงเลขประจำตัวพาสปอร์ของท่านด้วย

 

แบบฟอร์มในการขอคำร้องขอวีซ่า เยอรมัน 1 ฉบับ

ในการกรอกข้อมูลonline ให้มีความครบถ้วนจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับทำการปริ้นท์ออกมาทำการเซ็นต์ชื่อเหมือนกับลายเซ็นต์บนพาสปอร์ต พร้อมกับจะสามารถทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากทางเว็บไซต์ทางสถานทูตเยอรมัน

 

มีการลงนามรับทราบในข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในเยอรมัน

ซึ่งการยื่นขอวีซ่า เยอรมันจะต้องทำตามกำหนดข้อกฎหมายต่างๆ ในมาตรา 54 ข้อที่ 6 พร้อมกับมาตรา 55 โดยที่คุณเองสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้จากทางเว็บไซต์สถานทูตเยอรมัน

 

เอกสารสำคัญในการทำงาน

การขอยื่นวีซ่า เยอรมัน จะต้องมีใบรับรองจากทางบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่ได้ระบุระยะเวลาในการลางาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตัว ก็ใช้หลักฐานในการเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมกับแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเอาไปยื่นของทำเรื่องขอวีซ่า นั่นเอง

 

พาสปอร์ตฉบับจริง

พาสปอร์ตฉบับจริง จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า รวมไปถึงเป็นพาสปอร์ตที่ได้มีการออกมาไม่เกิน 10 ปี พร้อมกับจะต้องมีอายุเกินอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน พร้อมกับสำเนาพาสปอร์ตพร้อมกับหน้าที่ ที่ได้ประทับตราในการเดินทาง

 

เอกสารสำคัญในการเปลี่ยนชื่อ พร้อมกับนามสกุล

เมื่อใดที่อยากจะทำการเรื่องขอวีซ่า เยอรมัน แต่ได้เปลี่ยนชื่อพร้อมกับนามสกุลไปแล้ว ก็ต้องมีหลักฐานที่แน่นอน ว่าท่านเปลี่ยนชื่อพร้อมกับนามสกุลเป็นที่เรียบร้อย หากท่านมีก็นำมายื่นเรื่องได้เหมือนกัน

 

ดังนั้นหากใครที่กำลังคิดอยากจะทำการยื่นเรื่องขอวีซ่า เยอรมัน ก็ต้องมีข้อมูลต่างๆ เหล่านี้กันด้วย เพื่อการยื่นเรื่องผ่านพ้นไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่เคยยื่นเรื่อขอวีซ่าเรื่อง อาจจะยังไม่รู้ข้อกำหนดต่าง ๆ ก็ย่อมได้ ทำให้ต้องมีการทำความเข้าใจหาข้อมูลก่อนที่จะเลือกทำวีซ่า พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลดี ๆ ที่คุณเองไม่ควรพลาดกับการติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจอยากจะไปเที่ยวเยอรมันก็ต้องหันมาทำวีซ่ากันด้วย เพื่อเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสบาย พร้อมกับมีการคุ้มครองคุณได้ในระยะการเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ เช่นกัน

 

เครดิต https://www.thaivsa.com/